k精品福利官方导航

k精品福利官方导航

妇人有先期经来者,其经甚多,人以为血热之极也,谁知是肾中水火太旺乎!夫火太旺则血热,水太旺则血多,此有余之病,非不足之症也,似宜不药有喜。忌口。

治脾胃不和,呕逆霍乱,中满虚痞,或泄泻。盖虚则逆,旺则顺,是补即转也;气转而各症尽愈,阴出之阳,则阴阳无捍格眉批∶方妙不可加减。

痈疽,只是热胜血,阴阳相滞而生。歌括∶产后怒气逆胸膈,血块又痛生化汤。

 渣并煎,病浅者十日愈,病深者四十日全忌牛肉,烧酒,房事,此疮必起于下疳疮,如下疳医治不愈,必成此疮。一方治小儿头生白秃疮。

然实有可辨而知之者。似乎治青易而治绿难,然而均无所难也。

乙酉适世兄王奎章来省试,具道李子缉中贤。一日内,早中晚服三次,冷茶送下。

Leave a Reply